06 24 27 67 27 info@praktijkvoorbij.nl

Is het voor een cijfer? door Johannes Visser

Een prettig leesbaar boek van Johannes Visser over
het effect van het huidige onderwijs op jongeren.Is het voor een cijfer? Wat is het effect
van het krijgen van zoveel cijfers voor je schoolse resultaten?
Dat dit systeem niet motiverend werkt, verbaast niet,
maar wat is  dan van belang voor jongeren?
Hoe is de intrinsieke motivatie aan te wakkeren?
Autonomie, competentie en verbondenheid:
dit zijn de 3 grondstoffen waar een ieder van opbloeit.
Een verfrissende kijk!

 

Jong, vrouw en somber (De Volkskrant, 06.01.2024)

Veel meisjes verdwalen in het donker
De mentale gezondheid laat de afgelopen 20 jaar bij meisjes een grotere daling zien dan bij jongens. Bijna de helft (47%) van de ondervraagde meisjes op de middelbare school, zei in 2022 veel te piekeren, snel angstig te zijn en zich vaak ongelukkig te voelen. Een uitgebreid artikel in De Volkskrant, waar dit onderwerp wordt behandeld. Het laat zorgwekkende cijfers zien, over toename van het aantal suïcidepogingen, onder zowel tieners als jongvolwassenen. Verschillende oorzaken passeren de revue:
– jongeren gaan gebukt onder de grote problemen van deze tijd (klimaatproblemen en de absurde huizenmarkt)
– de prestatiesamenleving: overal spiegelen jongeren zich aan anderen. De impliciete boodschap aan jongeren lijkt: je moet het overal geweldig doen, als dit niet lukt ligt dit aan jou, jij bent de schuldige
– zijn jongeren wellicht minder goed bestand tegen druk? De opvoedstijl van ouders is veranderd, ouders willen het ‘perfect’ doen in de opvoeding van hun kroost en er is zo ontzettend veel keuze tegenwoordig. Ouders van deze tijd kunnen overbeschermend zijn en hobbels voor hun kinderen uit de weg ruimen. Meerdere oorzaken worden genoemd in dit artikel.
Jongeren (vooral meisjes) geven als belangrijke oorzaak bovendien: hun telefoon. En daarmee natuurlijk ook de social media.
Zouden we een verandering kunnen gaan waarnemen, nu per begin van dit kalenderjaar de telefoon verboden is in de klas?
Kortom, een lezenswaardig artikel.

Het Familiesysteem in beeld

Deze pràchtige afbeelding (afkomstig vanuit de Maya filosofie, Elvira van Rijn, Tzolkin Maya wijsheid), laat duidelijk zien hoe wij verbonden zijn met onze voorouders en hoe wij steun kunnen ontvangen vanuit dit veld:

Zwijgen is goud door Ellen Jansegers

De ondertitel van dit boek luidt: introvert in een extraverte wereld. De auteur beschrijft hierin het belang van de aanwezigheid van introverte mensen in de maatschappij. Persoonlijke verhalen en theoretische inzichten wisselen elkaar in dit boek af. Óp de kaft staat een uitspraak van Dirk de Wachter te lezen:
als maatschappij zouden we er baat bij hebben meer naar introverte mensen te luisteren. De waarheid zit vaak verborgen achter het luidruchtige gekakel.