06 24 27 67 27 info@praktijkvoorbij.nl

Het Familiesysteem in beeld

Deze pràchtige afbeelding (afkomstig vanuit de Maya filosofie, Elvira van Rijn, Tzolkin Maya wijsheid), laat duidelijk zien hoe wij verbonden zijn met onze voorouders en hoe wij steun kunnen ontvangen vanuit dit veld:

Zwijgen is goud door Ellen Jansegers

De ondertitel van dit boek luidt: introvert in een extraverte wereld. De auteur beschrijft hierin het belang van de aanwezigheid van introverte mensen in de maatschappij. Persoonlijke verhalen en theoretische inzichten wisselen elkaar in dit boek af. Óp de kaft staat een uitspraak van Dirk de Wachter te lezen:
als maatschappij zouden we er baat bij hebben meer naar introverte mensen te luisteren. De waarheid zit vaak verborgen achter het luidruchtige gekakel.

‘Geen enkel kind is moeilijk…..’

Geen enkel kind is moeilijk, het systeem is moeilijk, iets in de familie is uit de ordening geraakt’ , aldus Bert Hellinger, de man die van groot belang is geweest voor de ontwikkeling van het systemisch werken.
Zijn boek Mijn leven mijn werk geeft een beeld van de ontwikkeling van zijn werk:
meer informatie over het boek

Kletsboek!


Kletsboek! is een boek waarin zowel kinderen als ouders dezelfde vragen  kunnen beantwoorden en invullen op de eigen pagina: de linkerpagina is voor kinderen, de rechterpagina is voor volwassenen (vader, moeder, oma, opa, buurvrouw…). Dergelijke boeken waarin je kunt schrijven bestaan al langer, het leuke aan dit boek is dat je het samen met je kind kunt doen. Een moment van verbinding! Dat is voor elk kind belangrijk en wellicht vooral voor kinderen die te maken hebben met scheiding of andere ingrijpende gebeurtenissen. Dit boek is geschikt voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Via de volgende link kun je meer lezen over dit boek:

Kletsboek!
Kletsboek! kost € 12,95, is geschreven door Michal Janssen en uitgegeven door: Gezinnig.
Behalve het Kletsboek, zijn er o.a. ook de volgende boeken uitgebracht: Slaapklets! en Familieklets!

Vechtscheiding? Lees het boek Kinderen uit de knel

Waardoor kenmerkt een vechtscheiding zich?
Het volgende is kenmerkend en zal herkend worden:
1. ouders demoniseren elkaar: ieder zit vast in zijn eigen monoloog en overtuiging, er is geen echte communicatie meer
2. het netwerk raakt betrokken bij de strijd; familie, buren, advocaten, hulpverleners, school, werk.
3. strijd over scheidingsverhaal en doelen: het verhaal over de scheiding komt nooit tot rust, breidt zich uit naar een strijd over wensen en doelen.
4. de kinderen raken uit beeld: zowel in de privékring als bij de professionals raakt het welzijn en de ontwikkeling van kinderen uit beeld.
5. machteloosheid: alle betrokkenen ervaren machteloosheid, in de privésfeer en ook in de professionele sfeer.

In het boek Kinderen uit de knel van Justine van Lawick en Margreet Visser, wordt het project Kinderen uit de knel beschreven. Hierin wordt een groepsaanpak beschreven voor gescheiden ouders die blijven strijden. Bij een vechtscheiding blijkt de gebruikelijke hulpverlening onvoldoende.
Er wordt gewerkt met een oudergroep en een kindergroep. Het doel van de behandeling is het creeëren van een veilige omgeving voor de kinderen. Zij hebben een eigen creatief programma. Het resultaat hiervan wordt aan de ouders getoond, dit heeft grote invloed op ouders. Het netwerk van de gezinnen wordt actief bij de behandeling betrokken.
Meer lezen?: https://www.swpbook.com/boeken/46/echtscheiding/1764/kinderen-uit-de-knel
Kinderen uit de knel