06 24 27 67 27 info@praktijkvoorbij.nl

Veel meisjes verdwalen in het donker
De mentale gezondheid laat de afgelopen 20 jaar bij meisjes een grotere daling zien dan bij jongens. Bijna de helft (47%) van de ondervraagde meisjes op de middelbare school, zei in 2022 veel te piekeren, snel angstig te zijn en zich vaak ongelukkig te voelen. Een uitgebreid artikel in De Volkskrant, waar dit onderwerp wordt behandeld. Het laat zorgwekkende cijfers zien, over toename van het aantal suïcidepogingen, onder zowel tieners als jongvolwassenen. Verschillende oorzaken passeren de revue:
– jongeren gaan gebukt onder de grote problemen van deze tijd (klimaatproblemen en de absurde huizenmarkt)
– de prestatiesamenleving: overal spiegelen jongeren zich aan anderen. De impliciete boodschap aan jongeren lijkt: je moet het overal geweldig doen, als dit niet lukt ligt dit aan jou, jij bent de schuldige
– zijn jongeren wellicht minder goed bestand tegen druk? De opvoedstijl van ouders is veranderd, ouders willen het ‘perfect’ doen in de opvoeding van hun kroost en er is zo ontzettend veel keuze tegenwoordig. Ouders van deze tijd kunnen overbeschermend zijn en hobbels voor hun kinderen uit de weg ruimen. Meerdere oorzaken worden genoemd in dit artikel.
Jongeren (vooral meisjes) geven als belangrijke oorzaak bovendien: hun telefoon. En daarmee natuurlijk ook de social media.
Zouden we een verandering kunnen gaan waarnemen, nu per begin van dit kalenderjaar de telefoon verboden is in de klas?
Kortom, een lezenswaardig artikel.