06 24 27 67 27 info@praktijkvoorbij.nl

De ondertitel van dit boek luidt: introvert in een extraverte wereld. De auteur beschrijft hierin het belang van de aanwezigheid van introverte mensen in de maatschappij. Persoonlijke verhalen en theoretische inzichten wisselen elkaar in dit boek af. Óp de kaft staat een uitspraak van Dirk de Wachter te lezen:
als maatschappij zouden we er baat bij hebben meer naar introverte mensen te luisteren. De waarheid zit vaak verborgen achter het luidruchtige gekakel.