06 24 27 67 27 info@praktijkvoorbij.nl

Kinderen hebben het recht om afwijkend gedrag te laten zien (De Volkskrant (opiniestuk), 25.01.2024)

Gemiddeld krijgt  1 op de 15 kinderen in Nederland tijdens hun jeugd een label, zo is te lezen in dit artikel.
Het kan dan gaan om bv. autisme, ADHD of dyslexie.
Doordat wij soms teveel gericht zijn op deze ‘hokjes’, is het gezond nadenken over wat je als ouders kunt doen (en laten) ondergeschikt geworden.
Dit is een artikel van Danielle Goedhart en Matthijs Heijstek, beiden orthopedagoog-generalist.

Een mooie uitspraak van de Amerikaanse hoogleraar Russell Barkley wordt aangehaald:
‘The kids who need the most love, will ask for it in the most unloving ways’. Met andere woorden:
Kinderen zijn niet moeilijk: ze hebben het soms wel moeilijk en hebben daarom ondersteuning en liefde nodig.
Meer lezen? hierbij de link: klik hier

Jong, vrouw en somber (De Volkskrant, 06.01.2024)

Veel meisjes verdwalen in het donker
De mentale gezondheid laat de afgelopen 20 jaar bij meisjes een grotere daling zien dan bij jongens. Bijna de helft (47%) van de ondervraagde meisjes op de middelbare school, zei in 2022 veel te piekeren, snel angstig te zijn en zich vaak ongelukkig te voelen. Een uitgebreid artikel in De Volkskrant, waar dit onderwerp wordt behandeld. Het laat zorgwekkende cijfers zien, over toename van het aantal suïcidepogingen, onder zowel tieners als jongvolwassenen. Verschillende oorzaken passeren de revue:
– jongeren gaan gebukt onder de grote problemen van deze tijd (klimaatproblemen en de absurde huizenmarkt)
– de prestatiesamenleving: overal spiegelen jongeren zich aan anderen. De impliciete boodschap aan jongeren lijkt: je moet het overal geweldig doen, als dit niet lukt ligt dit aan jou, jij bent de schuldige
– zijn jongeren wellicht minder goed bestand tegen druk? De opvoedstijl van ouders is veranderd, ouders willen het ‘perfect’ doen in de opvoeding van hun kroost en er is zo ontzettend veel keuze tegenwoordig. Ouders van deze tijd kunnen overbeschermend zijn en hobbels voor hun kinderen uit de weg ruimen. Meerdere oorzaken worden genoemd in dit artikel.
Jongeren (vooral meisjes) geven als belangrijke oorzaak bovendien: hun telefoon. En daarmee natuurlijk ook de social media.
Zouden we een verandering kunnen gaan waarnemen, nu per begin van dit kalenderjaar de telefoon verboden is in de klas?
Kortom, een lezenswaardig artikel.

Slaap kind, slaap (NRC, 29.07.2023)

Wat zijn de oorzaken en gevolgen van het steeds korter slapen van kinderen en pubers? Stress, prestatiedruk kunnen hieraan ten grondslag liggen, maar ook voedingsgewoontes én natuurlijk….schermtijd. Diverse ervaringen van ouders en kinderen zijn te lezen, als mede mogelijke oplossingen:
lees hier het artikel

Psychiater Dirk de Wachter: Verdriet heeft tijd nodig, het kan niet vlug (Trouw, 19.11.2022)

Psychiater Dirk de Wachter heeft kanker. Dit zet hem aan het denken en hij beschrijft zijn persoonlijke bijzonder moeilijke momenten. Over verdriet schrijft hij: ‘Verdriet heeft tijd nodig, het kan niet vlug….Verdriet en zeker verse rouw: dat steekt’. Een mooi persoonlijk verhaal met inzichten waar we allemaal wat aan kunnen hebben:
lees het interview met Dirk de Wachter

Orde aan de eettafel! (Trouw, 28.11.12)

Aan tafel heeft een ieder zijn eigen plaats. Volgens een vastgestelde ordening, afkomstig uit het systemisch gedachtengoed. Hoe goed dit kan werken, blijkt uit bijgevoegd artikel en uit de vele praktijkervaringen die er inmiddels zijn. Dit kan een belangrijke manier zijn om onrust tijdens het avondeten te beperken:
lees hier het artikel