06 24 27 67 27 info@praktijkvoorbij.nl

Het Familiesysteem in beeld

Deze pràchtige afbeelding (afkomstig vanuit de Maya filosofie, Elvira van Rijn, Tzolkin Maya wijsheid), laat duidelijk zien hoe wij verbonden zijn met onze voorouders en hoe wij steun kunnen ontvangen vanuit dit veld:

‘Geen enkel kind is moeilijk…..’

Geen enkel kind is moeilijk, het systeem is moeilijk, iets in de familie is uit de ordening geraakt’ , aldus Bert Hellinger, de man die van groot belang is geweest voor de ontwikkeling van het systemisch werken.
Zijn boek Mijn leven mijn werk geeft een beeld van de ontwikkeling van zijn werk:
meer informatie over het boek

Ieder de helft: 20 jaar co-ouderschap, wat levert het de kinderen op? (NRC, 24.02.2018)

Van papa naar mama naar papa naar mama

Is co-ouderschap de beste oplossing voor een gezin dat door scheiding uit elkaar valt? Voor ouders blijkt het goed te werken, (althans, voor een selecte groep ouders)……..hoe is het voor de kinderen?
In NRC van 24.02.2018 ( lees het artikel in NRC) staat een uitgebreid en interessant artikel te lezen over dit onderwerp, waarin dit van diverse kanten belicht wordt.
Voor wie alvast een korte samenvatting wil lezen:
Éen op de vijf echtparen kiest na de scheiding voor co-ouderschap, waarbij beide ouders de helft van de zorg, kosten, opvoeding en tijd voor de kinderen op zich nemen.
Steeds meer ouders kiezen voor co-ouderschap. Hoe kijken kinderen die hiermee te maken hebben gehad hierop terug?
Volgens Masha Antokolskaia, hoogleraar privaatrecht aan de VU in Amsterdam, is het co-ouderschap voor ouders een uitkomst, maar is het perspectief van het kind uit het oog verloren.
In het artikel komen kinderen aan het woord en uit hun verhalen wordt duidelijk wat de invloed kan zijn van co-ouderschap na een scheiding.
Een man van 25 jaar: ‘ Een gescheiden kind valt niet te plakken, de sporen van de scheiding draag je in je leven mee. Je krijgt er een rol bij: ik was het ‘oliemannetje’: het draadje dat ons als gezin bindt’.
Jongen van 16 jaar, met drie wisselmomenten in de week: ‘ De wisseldag is altijd een mindere dag, dan moet ik weer wennen en ontstaat er vaak irritatie met een van mijn ouders’.
Vrouw van 22 jaar: ‘Ik ben het heen en weer reizen zat en wil één kamer, één kast. 

Gun je kind ook eens een teleurstelling (NRC, 16.12.2017)

Curlingouders willen alles leuk maken voor hun kinderen, die daardoor niet leren hoe ze zichzelf later moeten redden.
Zo begint het artikel in NRC, geschreven door Annemiek Leclaire. Het begrip ‘curlingouders’ is inmiddels bekend veronderstel ik? Voor degenen die hierop ontkennend antwoorden: het begrip curlingouders is in het leven geroepen door Deense psycholoog Bent Hougaard. Hij beschrijft ‘curlingouders’ als ouders die alle obstakels voor hun kinderen uit de weg willen ruimen.
In het artikel is te lezen dat het ‘curlinggedrag’ van ouders vaak onbewust en met de beste bedoelingen optreedt. Ouders zijn assertiever, geloven in maakbaarheid en willen vooral leuke opvoeders zijn. Ouders ervaren een toenemend ongemak om grenzen aan hun kinderen te stellen. Boze- of teleurgestelde kinderen kunnen een ongemakkelijke gevoel geven aan ouders.
Gevolg is dat dit de zelfredzaamheid van kinderen in de weg staat; kinderen krijgen vertrouwen in eigen kunnen as ze leren moeilijke situaties op te lossen.
Een interessant en herkenbaar artikel.
In het artikel wordt verwezen naar het boek van Herman Vuijsje (socioloog) en Anneke Groen (journalist): Eindeloos Ouderschap, klik hier voor meer informatie over het boek Eindeloos ouderschap
Voor wie het artikel wil lezen: artikel NRC: Gun je kind ook eens een teleurstelling