06 24 27 67 27 info@praktijkvoorbij.nl

Een prettig leesbaar boek van Johannes Visser over
het effect van het huidige onderwijs op jongeren.Is het voor een cijfer? Wat is het effect
van het krijgen van zoveel cijfers voor je schoolse resultaten?
Dat dit systeem niet motiverend werkt, verbaast niet,
maar wat is  dan van belang voor jongeren?
Hoe is de intrinsieke motivatie aan te wakkeren?
Autonomie, competentie en verbondenheid:
dit zijn de 3 grondstoffen waar een ieder van opbloeit.
Een verfrissende kijk!