06 24 27 67 27 info@praktijkvoorbij.nl

Boosheid

Misschien reageert uw kind snel met boosheid op gebeurtenissen; de oorzaak van dat boze gedrag is niet altijd duidelijk voor u. U zou willen dat uw kind anders zou reageren. Benieuwd wat er in het hoofd van uw kind omgaat of waar het boze gedrag van uw kind mee te maken kan hebben?
Bel gerust voor meer informatie: 06 – 24 27 67 27.

Boosheid

Boos of kwaad gedrag; het is niet altijd goed te begrijpen voor de omgeving. En toch komt het vaak voor bij kinderen; uw kind toont zich snel gefrustreerd en lijkt niet flexibel. De oorzaak van het snel boos worden, is niet altijd duidelijk voor ouders. Boos gedrag kan in verschillende situaties voorkomen: tijdens het samenspelen met andere kinderen, in een drukke omgeving, bij overgangen van de één naar de andere situatie (b.v. stoppen met spelen en aan tafel komen zitten, of naar bed gaan, naar school gaan). Snel boos of gefrustreerd worden, explosief gedrag kan wijzen op vaardigheden die een kind (nog) niet bezit. Er worden eisen aan het kind gesteld en het is niet in staat daar goed op te reageren. Een paar voorbeelden van moeilijke situaties voor kinderen die boosheid in de hand kunnen werken: – het overschakelen van de ene – naar de andere situatie – het niet onder woorden kunnen brengen van zorgen, gevoelens – onvoorspelbaarheid, onzekerheid in situaties – afwijken van vaste regels en gewoonten.

En er zijn er nog veel meer. Soms zijn kinderen niet zo sterk op sociaal gebied; zij weten niet goed hoe zij zich moeten gedragen. Hoe start je een gesprek? Hoe vraag je op de juiste manier aandacht? Het kan zijn dat deze kinderen geneigd zijn alles wat gebeurt verkeerd uit te leggen en te verzeilen in negatieve gedachten: Iedereen heeft een hekel aan me, Ik ben stom, Het is niet eerlijk, Niemand vindt mij aardig. Soms zit er een heel ander gevoel ónder de boosheid en dat is in eerste instantie niet te zien: verdriet, angst, het gevoel het nooit goed te doen.

In de praktijk kom ik veel kinderen tegen die een bijzondere gevoeligheid hebben (zie aparte hoofdstuk Hooggevoeligheid). Ook deze hooggevoelige kinderen, kunnen in bepaalde situaties met boosheid reageren. Een mooi en mild uitgangspunt bij de kindertherapie vind ik de volgende uitspraak:

  • Ieder gedrag was ooit iemands beste keuze
    Door op deze manier naar het boze, kwade of explosieve gedrag van uw kind te kijken, krijgt het wellicht een andere betekenis.
  • Elk gedrag heeft een positieve intentie
    Ook het gedrag van het kind dat snel boos wordt. En dat is waar de kindertherapeut naar op zoek gaat; wat is de positieve intentie van de boosheid, de frustratie, de irritatie, of het explosieve gedrag van uw kind. Deze manier van kijken is voor mij positief en niet beschuldigend; het kind dat snel boos wordt heeft daar een goede reden voor.

Er is niet één duidelijke oorzaak voor boos gedrag aan te geven. Om erachter te komen wat er bij uw kind speelt, kunt u een afspraak maken bij de kindertherapeut. 
Meer informatie? Bel: 06 24 27 67 27