06 24 27 67 27 info@praktijkvoorbij.nl

Tarieven

  • Eerste kennismaking/intake (ongeveer 30 minuten): gratis
  • Kinder/jeugdtherapie per sessie: € 85,–
  • Oudergesprek: € 85,–
  • Gesprek met andere betrokkenen (leerkracht, IB-er, MW-er): € 85,–
  • EMDR (afhankelijk van de duur, tarief per uur): € 85,-
  • Familieopstelling met ouder (1,5 u): € 127,50
  • Behandeling op school (bij bv. selectief mutisme kent een apart tarief, afhankelijk van o.a. reistijd en reisafstand):
    Kosten worden vooraf met ouders besproken

Gesprekken kunnen desgewenst ook op afstand (via Skype, Zoom, Teams) plaatsvinden.
Hiervoor gelden dezelfde tarieven als hierboven.

De verrichtingen zijn vrijgesteld van btw.

Vergoedingen

Kinder –en jeugdtherapie wordt vergoed door verschillende zorgverzekeringen. Vergoeding is mogelijk als uw kind aanvullend verzekerd is. Informeer bij de verzekering en kijk in de polisvoorwaarden.

Ik ben aangesloten bij beroepsvereniging NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg). Informatie over vergoedingen vindt u op de site van de NFG: www.de-nfg.nl

Daarnaast ben ik aangesloten bij de overkoepelende organisatie Stichting RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Meer informatie vindt u op de site van RBCZ: www.rbcz.nu

Voor de NFG valt de kinder- en jeugdtherapie onder de psychosociale hulpverlening.