06 24 27 67 27 info@praktijkvoorbij.nl

Kinder- en jeugdtherapie, kindertherapie

Kindertherapie Den Haag

Kinder- en jeugdtherapie, kortweg kindertherapie genoemd, is een korte, oplossingsgerichte vorm van therapie: het is kortdurend, positief en oplossingsgericht. In veel gevallen zijn vijf tot tien sessies voldoende.

Benieuwd of deze vorm van kindertherapie iets kan betekenen voor uw kind?

Bel gerust voor informatie of het maken van een afspraak met Yvonne Voorbij, kindertherapeut:
06 – 24 27 67 27.

Wat is kindertherapie

Ieder kind zit wel eens minder goed in zijn vel. Soms gaat dan vanzelf over en soms ook niet…….Dan kan uw kind een steuntje in de rug nodig hebben om weer op eigen kracht verder te kunnen gaan. Kinder- en jeugdtherapie (kortweg: kindertherapie) is geschikt voor kinderen van 4 – 18 jaar. Dit is een vorm van psychotherapie, kortdurend, positief, oplossingsgericht. De werkwijze is een totaalbenadering; gedrag, denken, familiesysteem, emoties en gevoelens, de spirituele kant en het lichaam beïnvloeden elkaar. Al deze gebieden hebben invloed op uw kind, uw kind is immers een totaalpersoon.

Kinderen beschikken over een eigen-wijsheid, een bron van innerlijk weten. Het volgen van deze innerlijke wijsheid, zorgt voor behoud van hun authenticiteit. Ieder kind is immers uniek.

De kindertherapeute sluit zich aan bij de manier van contact maken van ieder kind; sommige kinderen praten veel, anderen willen dat helemaal niet. Yvonne, de kindertherapeut, maakt gebruik van divers materiaal, afgestemd op de interesses en leeftijd van het kind. Creatieve werkvormen, spelmateriaal, verhalen, metaforen, dromen, drama kunnen hierbij van pas komen. Kinderen en jongeren leren contact maken met de eigen kwaliteiten en hulpbronnen.

In veel gevallen zien ouders en de kindertherapeut al na 5 sessies kinder therapie een positieve verandering in het gedrag bij het kind. Soms zelfs nog eerder, dat hangt af van de problematiek.

Kindertherapie is laagdrempelig; het grote voordeel is, dat ouders niet direct aangewezen zijn op de grote officiële instanties. Door een kindertherapeut mee te laten kijken naar uw kind, is in de meeste gevallen een vervolgstap richting officiële instanties niet nodig en wordt zelfs op deze manier voorkomen.

Kindertherapie werkt snel en doeltreffend

Na de eerste kennismakingsafspraak volgen er 5 sessies kindertherapie met uw kind; u bent daar als ouder niet bij. U kunt wachten in de wachtruimte, onder het genot van een kopje thee of koffie, of u maakt een ommetje. De kindertherapeut gaat met uw kind op zoek naar de oorzaak van zijn gedrag of probleem in deze 5 sessies. De kindertherapeut spreekt met uw kind af, dat alles wat uw kind aan de kindertherapeut vertelt, vertrouwelijk is.

Na de eerste 5 sessies kindertherapie volgt er een oudergesprek, zo mogelijk met beide ouders. De kindertherapeut bespreekt dan wat er uit de 5 bijeenkomsten met uw kind is gekomen. Belangrijk hierbij is de vertrouwelijkheid. Voor het oudergesprek vraagt de kindertherapeut toestemming aan uw kind voor het doorgeven van bepaalde informatie.
Het is van groot belang dat uw kind zich bij de kindertherapeut en tijdens de kindertherapie veilig voelt.
Vaak is een (kort) vervolg wenselijk na de eerste 5 bijeenkomsten. Meestal zijn vijf tot tien sessies voldoende.

Visie

De afgelopen jaren heb ik steeds meer mijn systemische kennis en – blik ontwikkeld. Het is mogelijk een familieopstelling te doen.
Bij een opstelling laat een kind of de ouder zien hoe het zijn plek in het gezin ervaart. Het kán zijn dat een kind iets draagt (een lot, een last) dat eigenlijk bij iemand anders in het systeem thuishoort. Met een opstelling (met kind of met ouder individueel) wordt dit helder. Mogelijk ligt hier de oorsprong van het gedrag van het kind.

 

Is het voor een cijfer? door Johannes Visser

Een prettig leesbaar boek van Johannes Visser over het effect van het huidige onderwijs op jongeren. Wat is het effect van het krijgen van zoveel cijfers voor je schoolse resultaten? Dat dit systeem niet motiverend werkt, verbaast niet, maar wat is  dan van belang...

Kinderen hebben het recht om afwijkend gedrag te laten zien (De Volkskrant (opiniestuk), 25.01.2024)

Gemiddeld krijgt  1 op de 15 kinderen in Nederland tijdens hun jeugd een label, zo is te lezen in dit artikel. Het kan dan gaan om bv. autisme, ADHD of dyslexie. Doordat wij soms teveel gericht zijn op deze 'hokjes', is het gezond nadenken over wat je als ouders kunt...

Jong, vrouw en somber (De Volkskrant, 06.01.2024)

Veel meisjes verdwalen in het donker De mentale gezondheid laat de afgelopen 20 jaar bij meisjes een grotere daling zien dan bij jongens. Bijna de helft (47%) van de ondervraagde meisjes op de middelbare school, zei in 2022 veel te piekeren, snel angstig te zijn en...

Slaap kind, slaap (NRC, 29.07.2023)

Wat zijn de oorzaken en gevolgen van het steeds korter slapen van kinderen en pubers? Stress, prestatiedruk kunnen hieraan ten grondslag liggen, maar ook voedingsgewoontes én natuurlijk....schermtijd. Diverse ervaringen van ouders en kinderen zijn te lezen, als mede...

Behandel anorexia niet als een eetstoornis (Trouw, 03.12.2022)

Psycholoog Peer van der Helm heeft zijn eigen kijk op de behandeling van eetproblemen en schreef hier een boek over ( Herstel van eetproblemen). 'We moeten kijken naar het onderliggend trauma', aldus van der Helm. Eetproblemen komen vaak voor bij gevoelige kinderen....

Psychiater Dirk de Wachter: Verdriet heeft tijd nodig, het kan niet vlug (Trouw, 19.11.2022)

Psychiater Dirk de Wachter heeft kanker. Dit zet hem aan het denken en hij beschrijft zijn persoonlijke bijzonder moeilijke momenten. Over verdriet schrijft hij: 'Verdriet heeft tijd nodig, het kan niet vlug....Verdriet en zeker verse rouw: dat steekt'. Een mooi...

Trauma erven van je ouders? (Psychologie Magazine)

Hoe is het mogelijk dat je een trauma erft van je ouders? In dit artikel (afkomstig uit Psychologie Magazine) wordt dit duidelijk beschreven: lees hier meer over trauma via je ouders

Het Familiesysteem in beeld

Deze pràchtige afbeelding (afkomstig vanuit de Maya filosofie, Elvira van Rijn, Tzolkin Maya wijsheid), laat duidelijk zien hoe wij verbonden zijn met onze voorouders en hoe wij steun kunnen ontvangen vanuit dit veld:

Zwijgen is goud door Ellen Jansegers

De ondertitel van dit boek luidt: introvert in een extraverte wereld. De auteur beschrijft hierin het belang van de aanwezigheid van introverte mensen in de maatschappij. Persoonlijke verhalen en theoretische inzichten wisselen elkaar in dit boek af. Óp de kaft staat...