06 24 27 67 27 info@praktijkvoorbij.nl

Kinder- en jeugdtherapie, kindertherapie

Kindertherapie Den Haag

Kinder- en jeugdtherapie, kortweg kindertherapie genoemd, is een korte, oplossingsgerichte vorm van therapie: het is kortdurend, positief en oplossingsgericht. In veel gevallen zijn vijf tot tien sessies voldoende.

Benieuwd of deze vorm van kindertherapie iets kan betekenen voor uw kind?

Bel gerust en maak vrijblijvend een afspraak met Yvonne Voorbij, kindertherapeut:
06 – 24 27 67 27.

Wat is kindertherapie

Ieder kind zit wel eens minder goed in zijn vel. Soms gaat dan vanzelf over en soms ook niet…….Dan kan uw kind een steuntje in de rug nodig hebben om weer op eigen kracht verder te kunnen gaan. Kinder- en jeugdtherapie (kortweg: kindertherapie) is geschikt voor kinderen van 4 – 18 jaar. Dit is een vorm van psychotherapie, kortdurend, positief, oplossingsgericht. De werkwijze is een totaalbenadering; gedrag, denken, familiesysteem, emoties en gevoelens, de spirituele kant en het lichaam beïnvloeden elkaar. Al deze gebieden hebben invloed op uw kind, uw kind is immers een totaalpersoon.

Kinderen beschikken over een eigen-wijsheid, een bron van innerlijk weten. Het volgen van deze innerlijke wijsheid, zorgt voor behoud van hun authenticiteit. Ieder kind is immers uniek.

De kindertherapeute sluit zich aan bij de manier van contact maken van ieder kind; sommige kinderen praten veel, anderen willen dat helemaal niet. Yvonne, de kindertherapeut, maakt gebruik van divers materiaal, afgestemd op de interesses en leeftijd van het kind. Creatieve werkvormen, spelmateriaal, verhalen, metaforen, dromen, drama kunnen hierbij van pas komen. Kinderen en jongeren leren contact maken met de eigen kwaliteiten en hulpbronnen.

In veel gevallen zien ouders en de kindertherapeut al na 5 sessies kinder therapie een positieve verandering in het gedrag bij het kind. Soms zelfs nog eerder, dat hangt af van de problematiek.

Kindertherapie is laagdrempelig; het grote voordeel is, dat ouders niet direct aangewezen zijn op de grote officiële instanties. Door een kindertherapeut mee te laten kijken naar uw kind, is in de meeste gevallen een vervolgstap richting officiële instanties niet nodig en wordt zelfs op deze manier voorkomen.

Kindertherapie werkt snel en doeltreffend

De werkwijze bij kindertherapie Den Haag is als volgt: de eerste afspraak met de kindertherapeut (Yvonne Voorbij) is gratis en vrijblijvend.

Na deze eerste afspraak volgen er 5 sessies kindertherapie met uw kind; u bent daar als ouder niet bij. U kunt wachten in de wachtruimte, onder het genot van een kopje thee of koffie, of u maakt een ommetje. De kindertherapeut gaat met uw kind op zoek naar de oorzaak van zijn gedrag of probleem in deze 5 sessies. De kindertherapeut spreekt met uw kind af, dat alles wat uw kind aan de kindertherapeut vertelt, vertrouwelijk is.

Na de eerste 5 sessies kindertherapie volgt er een oudergesprek, zo mogelijk met beide ouders. De kindertherapeut bespreekt dan wat er uit de 5 bijeenkomsten met uw kind is gekomen. Belangrijk hierbij is de vertrouwelijkheid. Voor het oudergesprek vraagt de kindertherapeut toestemming aan uw kind voor het doorgeven van bepaalde informatie.
Het is van groot belang dat uw kind zich bij de kindertherapeut en tijdens de kindertherapie veilig voelt.
Vaak is een (kort) vervolg wenselijk na de eerste 5 bijeenkomsten. Meestal zijn vijf tot tien sessies voldoende.