06 24 27 67 27 info@praktijkvoorbij.nl

Kinder- en jeugdtherapie, kindertherapie

Kindertherapie Den Haag

Kinder- en jeugdtherapie, kortweg kindertherapie genoemd, is een korte, oplossingsgerichte vorm van therapie: het is kortdurend, positief en oplossingsgericht. In veel gevallen zijn vijf tot tien sessies voldoende.

Benieuwd of deze vorm van kindertherapie iets kan betekenen voor uw kind?

Bel gerust en maak vrijblijvend een afspraak met Yvonne Voorbij, kindertherapeut:
06 – 24 27 67 27.

Wat is kindertherapie

Ieder kind zit wel eens minder goed in zijn vel. Soms gaat dan vanzelf over en soms ook niet…….Dan kan uw kind een steuntje in de rug nodig hebben om weer op eigen kracht verder te kunnen gaan. Kinder- en jeugdtherapie (kortweg: kindertherapie) is geschikt voor kinderen van 4 – 18 jaar. Dit is een vorm van psychotherapie, kortdurend, positief, oplossingsgericht. De werkwijze is een totaalbenadering; gedrag, denken, familiesysteem, emoties en gevoelens, de spirituele kant en het lichaam beïnvloeden elkaar. Al deze gebieden hebben invloed op uw kind, uw kind is immers een totaalpersoon.

Kinderen beschikken over een eigen-wijsheid, een bron van innerlijk weten. Het volgen van deze innerlijke wijsheid, zorgt voor behoud van hun authenticiteit. Ieder kind is immers uniek.

De kindertherapeute sluit zich aan bij de manier van contact maken van ieder kind; sommige kinderen praten veel, anderen willen dat helemaal niet. Yvonne, de kindertherapeut, maakt gebruik van divers materiaal, afgestemd op de interesses en leeftijd van het kind. Creatieve werkvormen, spelmateriaal, verhalen, metaforen, dromen, drama kunnen hierbij van pas komen. Kinderen en jongeren leren contact maken met de eigen kwaliteiten en hulpbronnen.

In veel gevallen zien ouders en de kindertherapeut al na 5 sessies kinder therapie een positieve verandering in het gedrag bij het kind. Soms zelfs nog eerder, dat hangt af van de problematiek.

Kindertherapie is laagdrempelig; het grote voordeel is, dat ouders niet direct aangewezen zijn op de grote officiële instanties. Door een kindertherapeut mee te laten kijken naar uw kind, is in de meeste gevallen een vervolgstap richting officiële instanties niet nodig en wordt zelfs op deze manier voorkomen.

Kindertherapie werkt snel en doeltreffend

De werkwijze bij kindertherapie Den Haag is als volgt: de eerste afspraak met de kindertherapeut (Yvonne Voorbij) is gratis en vrijblijvend.

Na deze eerste afspraak volgen er 5 sessies kindertherapie met uw kind; u bent daar als ouder niet bij. U kunt wachten in de wachtruimte, onder het genot van een kopje thee of koffie, of u maakt een ommetje. De kindertherapeut gaat met uw kind op zoek naar de oorzaak van zijn gedrag of probleem in deze 5 sessies. De kindertherapeut spreekt met uw kind af, dat alles wat uw kind aan de kindertherapeut vertelt, vertrouwelijk is.

Na de eerste 5 sessies kindertherapie volgt er een oudergesprek, zo mogelijk met beide ouders. De kindertherapeut bespreekt dan wat er uit de 5 bijeenkomsten met uw kind is gekomen. Belangrijk hierbij is de vertrouwelijkheid. Voor het oudergesprek vraagt de kindertherapeut toestemming aan uw kind voor het doorgeven van bepaalde informatie.
Het is van groot belang dat uw kind zich bij de kindertherapeut en tijdens de kindertherapie veilig voelt.
Vaak is een (kort) vervolg wenselijk na de eerste 5 bijeenkomsten. Meestal zijn vijf tot tien sessies voldoende.

Visie

De afgelopen jaren heb ik steeds meer mijn systemische kennis en – blik ontwikkeld. Het is mogelijk een familieopstelling te doen.
Bij een opstelling laat een kind of de ouder zien hoe het zijn plek in het gezin ervaart. Het kán zijn dat een kind iets draagt (een lot, een last) dat eigenlijk bij iemand anders in het systeem thuishoort. Met een opstelling (met kind of met ouder individueel) wordt dit helder. Mogelijk ligt hier de oorsprong van het gedrag van het kind.

 

Orde aan de eettafel! (Trouw, 28.11.12)

Aan tafel heeft een ieder zijn eigen plaats. Volgens een vastgestelde ordening, afkomstig uit het systemisch gedachtengoed. Hoe goed dit kan werken, blijkt uit bijgevoegd artikel en uit de vele praktijkervaringen die er inmiddels zijn. Dit kan een belangrijke manier...

Week tegen de kindermishandeling

Elk jaar is ie er weer, de week tegen Kindermishandeling. We kunnen het allemaal tegenkomen en dan, wat te doen bij een vermoeden? Deze site geeft goede tips: klik hier

‘We zijn zo verschrikkelijk slecht in scheiden’ (NRC, 20.02.2021)

In dit interview met Frénk van der Linden, vertelt hij over de 'veertigjarige scheidingsoorlog' tussen zijn ouders. Hij schreef er een boek over: En altijd maar verlangen. In klare taal, vertelt hij hoe hij deze periode heeft ervaren en wat hij nodig zou hebben gehad...

Dit had het moment moeten zijn dat pubers loskomen van hun ouders (NRC, 25.02.2021)

Nu pubers veel binnen zitten, verhouden ze zich vooral tot hun ouders. En dat terwijl ze juist allerlei anderen nodig hebben om te ontdekken wie ze zijn. „Tieners proberen dingen uit, om te voelen hoe dat is.” Uit een enquête  van NOS Stories blijkt dat één op de drie...

Kweek je een leugenaar door te liegen tegen je kind? (Trouw, 25.10.2020)

Kweek je een leugenaar door te liegen tegen je kind? (Trouw, 25.10.2020) Welk effect heeft liegen tegen je kinderen in de opvoeding? En is de ene leugen 'erger' dan de andere? Rianne Kok, expert op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling, verbonden aan de...

Het liefst doen ze níéts (NRC, 16.05.2020)

Herkenbaar artikel in NRC, over de lamlendige pubers in deze tijd. Ze hebben het extra moeilijk. Lees de do's en don'ts.

Ieder de helft: 20 jaar co-ouderschap, wat levert het de kinderen op? (NRC, 24.02.2018)

Van papa naar mama naar papa naar mama Is co-ouderschap de beste oplossing voor een gezin dat door scheiding uit elkaar valt? Voor ouders blijkt het goed te werken, (althans, voor een selecte groep ouders)……..hoe is het voor de kinderen? In NRC van 24.02.2018 ( lees het artikel in NRC) staat een uitgebreid en interessant […]

Overheidsrecept tegen depressie: praat erover (Trouw, 10.01.2018)

De overheid wil het praten over een depressie stimuleren: één op de vijftien jongeren kampt met depressieve klachten, bij volwassenen is dit één op de twintig. Een tv-spotje en een website maken onderdeel uit van de campagne die de overheid gaat voeren, onder de naam: ‘Hey! Het is oké!’ Om te ervaren wat een depressie […]

Gun je kind ook eens een teleurstelling (NRC, 16.12.2017)

Curlingouders willen alles leuk maken voor hun kinderen, die daardoor niet leren hoe ze zichzelf later moeten redden. Zo begint het artikel in NRC, geschreven door Annemiek Leclaire. Het begrip ‘curlingouders’ is inmiddels bekend veronderstel ik? Voor degenen die hierop ontkennend antwoorden: het begrip curlingouders is in het leven geroepen door Deense psycholoog Bent Hougaard. […]