Pubers kunnen niet plannen: tips (Trouw, 27.09.2016)

Pubers komen zelf aan het woord in dit artikel en vertellen wat hen helpt bij het maken van huiswerk. Eveline Crone (auteur van het boek ‘Het Puberende Brein’) meldt dat het puberbrein vooral ‘flexibel’ is: als pubers willen kunnen zij zich urenlang concentreren op zaken die zij interessant vinden. Pubers hebben een steuntje in de rug nodig en het blijkt dat ook hier geldt: oefening baart kunst.
Er wordt gesproken over ‘schaduwonderwijs’: de opmars van bijles en onderwijsactiviteiten, buiten school om. Is dit alleen voor de hoger opgeleide ouders te betalen?
De speciale agenda, ontworpen door Marjolein Padmos, blijkt voor veel kinderen een fijn hulpmiddel: de zgn. CitrusPers agenda.
Huiswerkinstituut Westwijs in Amsterdam geeft een vijftal tips (verkorte versie):
1. maak planningen die concreet en realistisch zijn
2. stel prioriteiten: wat zijn de moeilijke vakken? Knip die in stukjes + herhaal regelmatig
3. wat ging er mis in oude planningen?
4. plan vrije tijd en beloon jezelf tussendoor
5. visualiseer de schoolweek in schema of agenda.

Tien lessen voor het samengestelde gezin (NRC, 07.05.2016)

Een interessant artikel in NRC van enkele weken terug, waarin we kunnen lezen dat:
één op de tien gezinnen een stiefgezin is. Van deze gezinnen zegt 32% gelukkig te zijn, 41% is dit ‘absoluut niet’. Er volgen tien lessen voor het samengestelde gezin. Enkele voorbeelden:
– het samengestelde gezin is geen gezin: je bent geen gezin met je nieuwe partner, je bent één of twee gebroken ‘kerngezinnen’. Het woord gezin creëert verwachtingen die bij biologisch ouderschap horen, dat kan alleen maar tegenvallen.
– het hoeft je kind niet te worden: je hoeft voor de kinderen van de ander niet hetzelfde te voelen als voor je eigen kind en toch kun je een goede band met ze hebben.
– langzame introductie van de nieuwe partner kan ertoe bijdragen dat de kinderen de tijd hebben om naar een nieuwe situatie toe te groeien.
– doe ook dingen alleen met je kinderen, zonder de aanwezigheid van de stiefouder en zijn/haar kinderen.
Nog zes andere tips worden genoemd: bij elke tip komt er een ervaringsdeskundige of een stiefcoach aan het woord, met verhalen uit de praktijk.
Meer lezen? Vraag een kopie: stuur een mail: info@praktijkvoorbij.nl

Gevaarlijke medicijnen voor jonge depressieven (NRC, 12.12.2015)

Het blijkt dat de beste hulp voor jongeren met een depressie psychotherapie is. Soms blijkt het nodig om medicijnen voor te schrijven. In dit artikel worden de nadelen van medicatie beschreven: er is een hoger risico op suïcidale gedachten en op suïcidaal gedrag. Toch wordt in sommige gevallen medicatie voorgeschreven.
In dit artikel legt Catrien Reichart, kinder- en jeugdpsychiater, uit wat het verschil is tussen ‘gewoon’ pubergedrag en depressief zijn. Alarmbellen moeten gaan rinkelen bij de volgende symptomen: geen concentratie, slechte cijfers, piekeren, niet meer naar school gaan, heel veel slapen of slapeloosheid en vooral: helemaal niets meer leuk vinden.

Zuper Zen blijven (NRC, 14.11.2015)

Kinderyoga wordt steeds populairder, zowel onder basissschoolleerlingen, als onder leerlingen van het voortgezet onderwijs. In dit artikel in NRC komen diverse yogadocenten aan het woord. Kinderen van vandaag hebben te maken met zóveel prikkels (o.a. door de constante aanwezigheid van mobieltjes), dat zij nooit een leeg hoofd ervaren. De sociale druk is hoog. Drukke hoofden zorgen voor slaapproblemen, fysieke klachten en gepieker. Daarbij komt nog dat kinderen minder in de natuur komen en in sommige gevallen ongezonder eten, dan goed voor hen is.
In de yoga geldt de totale gelijkheid: je kunt er niet de beste in worden én je kunt het niet fout doen.
Kortom: kinderyoga, mindfulness, meditatie: heilzaam voor kinderen (en voor volwassenen).
Wat fijn dat veel elementen uit de kinderyoga, meditatie en mindfulness ook in de kindertherapie aan bod kunnen komen, als dat nodig is voor een kind.

De verborgen kracht van introversie (Psychologie Magazine, Talentenboek)

Introversie kán in onze (extravert-gerichte) maatschappij, als een probleem of tekortkoming worden gezien, terwijl het gaat om een verschil in persoonlijkheid. Het merendeel van de mensen (ongeveer tweederde? – ik kom in literatuur verschillende percentages tegen, YV –) is extravert, waardoor de introverte mens tot de minderheid behoort. Het extraverte gedrag lijkt veelal de maatstaf.
Wat zijn dan de krachten van de introverte mens?  O.a het vermogen om goed te observeren, het talent om diepgravend op onderwerpen in te gaan en nog meer.
Survivaltips voor de introvert sluiten het artikel af.
Soms vind ik het artikel iets te zwart-wit, evengoed is het de moeite waard, zéker als je met een introvert kind te maken hebt.
Meer informatie: http://www.psychologiemagazine.nl/web/Webshop/Standaard-shop-Product-pagina/Ontdek-je-talent-werkboek-2015.htm

Het pestseizoen is weer begonnen (NRC, 29.08.2015)

Een uitgebreid artikel over het pesten op scholen. Sinds deze maand zijn scholen (basisscholen, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs) verplicht iets tegen pesten te ondernemen. Scholen moeten een beleid tegen pesten hebben, het pesten moet in kaart worden gebracht per school en er moet één persoon zijn die verantwoordelijk is voor beleid en monitoring.
Van de diverse anti-pestprogramma’s, die door de overheid zijn onderzocht, is er nog geen één programma goedgekeurd.
Bram Orobio de Castro (hoogleraar ontwikkelingspsychologie in Utrecht) vergelijkt diverse programma’s. In een  gunstig daglicht staat de Kanjertraining en KIVA.

Voor het voortgezet – en het speciaal onderwijs bestaan geen schoolbrede programma’s. Voor het voortgezet speciaal onderwijs is er nóg minder. Bovendien zijn veel programma’s gericht op “praten over”: kinderen die verbaal niet zo vaardig zijn, hebben behoefte aan andere interventies.

In het artikel worden vervolgens een aantal vragen beantwoord over pesten, waaronder:
1. Hoe meet je hoeveel er gepest wordt op school? (er is niet één waarheid: daders en slachtoffers denken verschillend over pesten)
2. Waarom straffen we kinderen die pesten niet gewoon zo erg, dat ze het nooit meer doen?

Een lezenswaardig artikel!

Antipestmethoden in het nieuws

In een artikel in Trouw (18.02.2015) wordt het gebruik van antipestmethoden onder de loep genomen. Wat blijkt? Sommige scholen gaat gewoon door met het gebruik van omstreden antipestmethoden.
Van de 61 onderzochte methoden zijn er 48 afgekeurd. Kinderombudsman Marc Dullaert laat er ook zijn licht op schijnen.

Geïnteresseerd en wil je het artikel ontvangen? Schrijf een bericht.

Ongemotiveerde leerlingen: artikel in Trouw (18.04.2014)

Wij zijn nu eenmaal ongemotiveerd, zo luidt de titel van het artikel in Trouw. De Nederlandse scholier is moeilijker te motiveren, aldus de Onderwijsinspectie. Hoe komt dit? Vier verschillende gezichtspunten worden uitgewerkt in dit artikel: onder de volgende kopregels worden de vier meningen uit de doeken gedaan:
Het is de schuld van de ouders (waarom je best doen als alles mag?), Scholen moeten plots excellent zijn, Het motiveert als je een keuze hebt en Scholen hebben slappe regels (straf niet; denk na over een oplossing).

Interessant onderwerp, waarover niet zo 1,2,3 het laatste woord is gezegd.

De kwajongen is aan herwaardering toe (Trouw, 05.10.2013)

Wat een leuk en interessant artikel van Iris Pronk in de Trouw van 5 oktober jl. De titel zegt al genoeg: Van belhamels naar ADHD-ers. Zijn jongens de weg kwijt in onze samenleving? Waar heeft dit mee te maken? Hoe komt het dat we hun jongensachtige gedrag niet meer accepteren? Wat is er veranderd? Zijn er specifieke jongenseigenschappen?
Op deze vragen en vele andere, vind je het antwoord in dit artikel. Digitale kopie ontvangen? Stuur een bericht.

In kindertekeningen de wereld rond (Volkskrant, 19.11.2012)

Morgen 20 november 2012, is de Internationale Dag van de Rechten van het Kind. Op 20 november 1989 zijn de rechten van kinderen wereldwijd vastgelegd in een VN-Verdrag. Wereldwijd vinden er aktiviteiten plaats om hieraan te herinneren. Dit was de reden voor Annefie van Itterzon om kindertekeningen uit de hele wereld te verzamelen, waarin de rechten voor het kind tot uiting komen. In een mooi en kleurrijk geïllustreerd artikel lezen we hoe uit een kindertekening af te leiden is, waar het kind vandaan komt. Zo blijkt dat de tekeningen van Oost-Europese kinderen veel gedetailleerder zijn dan de tekeningen van onze kinderen. Het meest opvallend zijn de tekeningen van kinderen uit Indonesië en Sri Lanka; het zijn net stripverhalen, waarop veel te beleven valt. Een lezenswaardig artikel, waarin ook informatie te lezen is over kleurgebruik en favoriete tekenonderwerpen door kinderen. De tekeningen zijn te zien in Aalsmeer.

Meer lezen? Mail naar info@praktijkvoorbij.nl voor een kopie van dit artikel