06 24 27 67 27 info@praktijkvoorbij.nl

Kweek je een leugenaar door te liegen tegen je kind? (Trouw, 25.10.2020)

Welk effect heeft liegen tegen je kinderen in de opvoeding? En is de ene leugen ‘erger’ dan de andere? Rianne Kok, expert op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling, verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, deed onderzoek naar het effect van liegen op kinderen. Ook het onderzoek van de Amerikaanse psychologieprofessor Gail Heyman, komt ter sprake, waaruit blijkt dat liegen door ouders, wel degelijk effect heeft op hun kinderen.  lees hier het artikel