06 24 27 67 27 info@praktijkvoorbij.nl

Van zowel NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg) áls van RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) ontving ik onlangs het bericht, dat de psychosociale hulp aan kinderen in 2016 vergoed blijft worden. Dit zou gelden voor VGZ, ONVZ, Achmea en Menzis.

Dit is goed nieuws, immers: de gemeenten zijn sinds dit jaar verantwoordelijk voor de hulpverlening aan kinderen. Kindertherapie dreigde daarom niet meer vergoed te gaan worden door o.a. VGZ.
Zowel beroepsvereniging NFG als koepelorganisatie RBCZ hebben zich hiervoor ingespannen, mét een mooi resultaat.
Benieuwd wat de vergoedingen zijn voor kindertherapie in 2015 van zorgverzekeraars die een overeenkomst hebben met NFG? https://www.de-nfg.nl/images/20150504%20NFG%20-%20overzicht%20verzekeraars.pdf
.