06 24 27 67 27 info@praktijkvoorbij.nl

Een uitgebreid artikel over het pesten op scholen. Sinds deze maand zijn scholen (basisscholen, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs) verplicht iets tegen pesten te ondernemen. Scholen moeten een beleid tegen pesten hebben, het pesten moet in kaart worden gebracht per school en er moet één persoon zijn die verantwoordelijk is voor beleid en monitoring.
Van de diverse anti-pestprogramma’s, die door de overheid zijn onderzocht, is er nog geen één programma goedgekeurd.
Bram Orobio de Castro (hoogleraar ontwikkelingspsychologie in Utrecht) vergelijkt diverse programma’s. In een  gunstig daglicht staat de Kanjertraining en KIVA.

Voor het voortgezet – en het speciaal onderwijs bestaan geen schoolbrede programma’s. Voor het voortgezet speciaal onderwijs is er nóg minder. Bovendien zijn veel programma’s gericht op “praten over”: kinderen die verbaal niet zo vaardig zijn, hebben behoefte aan andere interventies.

In het artikel worden vervolgens een aantal vragen beantwoord over pesten, waaronder:
1. Hoe meet je hoeveel er gepest wordt op school? (er is niet één waarheid: daders en slachtoffers denken verschillend over pesten)
2. Waarom straffen we kinderen die pesten niet gewoon zo erg, dat ze het nooit meer doen?

Een lezenswaardig artikel!