06 24 27 67 27 info@praktijkvoorbij.nl

Curlingouders willen alles leuk maken voor hun kinderen, die daardoor niet leren hoe ze zichzelf later moeten redden.
Zo begint het artikel in NRC, geschreven door Annemiek Leclaire. Het begrip ‘curlingouders’ is inmiddels bekend veronderstel ik? Voor degenen die hierop ontkennend antwoorden: het begrip curlingouders is in het leven geroepen door Deense psycholoog Bent Hougaard. Hij beschrijft ‘curlingouders’ als ouders die alle obstakels voor hun kinderen uit de weg willen ruimen.
In het artikel is te lezen dat het ‘curlinggedrag’ van ouders vaak onbewust en met de beste bedoelingen optreedt. Ouders zijn assertiever, geloven in maakbaarheid en willen vooral leuke opvoeders zijn. Ouders ervaren een toenemend ongemak om grenzen aan hun kinderen te stellen. Boze- of teleurgestelde kinderen kunnen een ongemakkelijke gevoel geven aan ouders.
Gevolg is dat dit de zelfredzaamheid van kinderen in de weg staat; kinderen krijgen vertrouwen in eigen kunnen as ze leren moeilijke situaties op te lossen.
Een interessant en herkenbaar artikel.
In het artikel wordt verwezen naar het boek van Herman Vuijsje (socioloog) en Anneke Groen (journalist): Eindeloos Ouderschap, klik hier voor meer informatie over het boek Eindeloos ouderschap
Voor wie het artikel wil lezen: artikel NRC: Gun je kind ook eens een teleurstelling