06 24 27 67 27 info@praktijkvoorbij.nl

Waardoor kenmerkt een vechtscheiding zich?
Het volgende is kenmerkend en zal herkend worden:
1. ouders demoniseren elkaar: ieder zit vast in zijn eigen monoloog en overtuiging, er is geen echte communicatie meer
2. het netwerk raakt betrokken bij de strijd; familie, buren, advocaten, hulpverleners, school, werk.
3. strijd over scheidingsverhaal en doelen: het verhaal over de scheiding komt nooit tot rust, breidt zich uit naar een strijd over wensen en doelen.
4. de kinderen raken uit beeld: zowel in de privékring als bij de professionals raakt het welzijn en de ontwikkeling van kinderen uit beeld.
5. machteloosheid: alle betrokkenen ervaren machteloosheid, in de privésfeer en ook in de professionele sfeer.

In het boek Kinderen uit de knel van Justine van Lawick en Margreet Visser, wordt het project Kinderen uit de knel beschreven. Hierin wordt een groepsaanpak beschreven voor gescheiden ouders die blijven strijden. Bij een vechtscheiding blijkt de gebruikelijke hulpverlening onvoldoende.
Er wordt gewerkt met een oudergroep en een kindergroep. Het doel van de behandeling is het creeëren van een veilige omgeving voor de kinderen. Zij hebben een eigen creatief programma. Het resultaat hiervan wordt aan de ouders getoond, dit heeft grote invloed op ouders. Het netwerk van de gezinnen wordt actief bij de behandeling betrokken.
Meer lezen?: https://www.swpbook.com/boeken/46/echtscheiding/1764/kinderen-uit-de-knel
Kinderen uit de knel