Tarieven

 

  • Eerste kennismaking/intake                                                     gratis
  • Kinder/jeugdtherapie per sessie                                              € 80,–
  • Oudergesprek                                                                          € 80,–
  • gesprek met andere betrokkenen                                            € 80,–
    (bv. ib-er, leerkracht, maatschappelijk werker)
  • Behandeling op school (bij bv. selectief mutisme kent een apart tarief, afhankelijk van o.a. reistijd en reisafstand). Dit wordt met ouders van tevoren afgesproken.

De verrichtingen zijn vrijgesteld van BTW.

Vergoedingen
Kinder –en jeugdtherapie wordt vergoed door verschillende zorgverzekeringen. Vergoeding is mogelijk als uw kind aanvullend verzekerd is. Informeer bij de verzekering en kijk in de polisvoorwaarden.

Ik ben aangesloten bij beroepsvereniging NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg). Informatie over vergoedingen vindt u op de site van de NFG:
www.de-nfg.nl

Daarnaast ben ik aangesloten bij de overkoepelende organisatie Stichting RBCZ
(Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Meer informatie vindt u op de site van RBCZ:
http://www.rbcz.nu/index.html

 

Voor de NFG valt de kinder- en jeugdtherapie onder de psychosociale hulpverlening.